Sloks’ enige en echte Nieuwsquiz woensdag 30 mei 2018

Aanvang 20.30 uur, presentatie John Driedonks

mediaslok300518